Nieuwsbrief

December 2017

Groeten uit Europa!

Het (politieke) jaar loopt ten einde, in Nederland en ook in (politiek) Europa. De Eurofractie dankt u voor uw betrokkenheid in het jaar 2017! We wensen u Gezegende Kerstdagen toe en een goede jaarwisseling.

De Eurofractie ziet uit naar een goede samenwerking in het nieuwe jaar 2018. Ik roep u op om te blijven bidden voor de bestuurders van Nederland en Europa, want zonder de zegen van de Here God is ons werk tevergeefs. Via deze nieuwsbrief laten we u enigszins zien wat er allemaal speelt in de Europese Unie, en hoe wij daarin actief zijn. Bezoek ook vooral onze website, want daar staat nog veel meer op. Heeft u commentaar, tips of wilt u reageren: graag! Dat kan ook via onze website (www.eurofractie.nl) of via onze Facebook-pagina: www.facebook.com/PetervDalen/

Namens de Eurofractie ChristenUnie-SGP, Peter van Dalen (www.eurofractie.nl)

Team Eurofractie tot 1-1-2018

Tot 31 december a.s. kent de Eurofractie nog de huidige samenstelling, maar vanaf 1 januari gaat dat veranderen. Dan maakt collega Lambert Pasterkamp de overstap naar het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Hij blijft dus wel bij de partij werken, maar in een andere rol. Zijn taken en werkzaamheden worden (voor een groot deel) overgenomen door Claire Gilder, die zich onderaan deze nieuwsbrief zal voorstellen. Lambert heeft bijna 3 jaar gewerkt bij de Eurofractie, als specialist en kenner van de Europese transportsector en van de Euro en Eurozone. We wensen Lambert vanaf deze plaats een gezegende nieuwe stap in zijn loopbaan toe. Hierbij nog een foto van het huidige team:

 Videoboodschap en kerstgroet uit Straatsburg:

 

Klik op foto of op deze link om de video te starten.

Terug- en vooruitblik

“We hebben een politiek druk en interessant jaar achter de rug, en we sluiten 2017 in Brussel en Straatsburg  dankbaar  af. Vorige maand heeft de Visserijcommissie voor vrijstelling van de pulskor gestemd, maar helaas zal het voltallige parlement hierover opnieuw debatteren en stemmen in januari: dat wordt weer heel spannend. De visserij in Nederland en Europa, inclusief de mogelijke gevolgen van de Brexit, houden ons in Brussel zeer bezig. De visserij is superbelangrijk voor Nederland en ook voor onze achterban. Mijn team en ik onderhouden zeer hechte en sterke banden met vrijwel alle visserijgemeenschappen in het land. Daar hebben we gemerkt dat er veel dankbaarheid is, dat de ChristenUnie de nieuwe minister voor landbouw en visserij levert. Carola en ik, en zeker ook onze teams, hebben vrijwel doorlopend contact en dat zullen we voortzetten in 2018.

Ook blijft de vrijheid van godsdienst  een belangijk onderdeel van ons werk in Brussel. Het afgelopen jaar was  hoogtepunt ons bezoek aan Pakistan, samen met twee andere MEP’s en  enkele stafleden. We hebben ministers, parlementariërs, advocaten en ambassadeurs gesproken om vooral te praten over de blasfemiewetten en de vrijlating van Asia Bibi. We kwamen terug met de verwachting en de hoop dat er eindelijk een laatste hoorzitting in haar zaak zou komen in december, dus rond deze dagen. Helaas hebben de extremisten in Pakistan  de regering weer onder druk gezet waardoor de hoorzitting voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Dat doet mij heel veel. In Pakistan heb ik de man en dochters van Asia Bibi ontmoet, heb ik het verdriet in hun ogen gezien, maar toch ook  de hoop  op een goede afloop. Maar wederom viert Asia Bibi de kerstdagen in haar isoleercel. Ik wil u vragen  te blijven bidden voor Asia Bibi en de honderden christenen die, eveneens beschuldigd van godslastering, in Pakistan gevangen zitten.

En zo zijn er nog wel meer diepte- en hoogtepunten geweest in 2017.  Ik ben intens dankbaar dat ik dit werk samen met een zeer gemotiveerd team mag doen, namens onze partij en ten dienste van het Koninkrijk van God.”

Puls visserij voor alsnog gered

Dinsdag 21 november jl. werd er in de Visserijcommissie van het Europees Parlement gestemd over het ontwerprapport van de Spaanse rapporteur Mato. Dit rapport behandelt de pulskorvisserij en de vraag, of de puls definitief toegelaten gaat worden of niet. We hebben veel en zeer intensief samengewerkt met collega Mato. Helaas is het niet gelukt om het mandaat te krijgen waarmee de onderhandelingen tussen de Raad, het Europees Parlement en de Commissie meteen zouden beginnen. Nu gaat dit onderwerp door naar de Plenaire in januari 2018 in Straatsburg. De stemming is op dinsdag 16 januari. Dit rapport heeft allerlei Nederlandse stakeholders bij elkaar gebracht en het is mede dankzij hen dat een eerste resultaat behaald is. De eerste slag om de pulskorvisserij in het Europees Parlement is gewonnen, maar het blijft nog even spannend!

Over Brexit en toekomst EU

Peter van Dalen heeft op 13 december in het EP in Straatsburg de volgende bijdrage uitgesproken over de toekomst van de EU en over de stand van zaken omtrent de Brexit-onderhandelingen: “Ik hoop nog steeds, dat de Brexit uiteindelijk niet door gaat. De Brexit is politiek en economisch schadelijk, voor beide partijen. Het politieke zwaartepunt in de EU verschuift dan richting het zuiden: we zien nu al welke wilde wensen voor nóg meer Europa mijnheer Macron verkondigt. De Brexit is economisch schadelijk omdat het bruto binnenlands product van het Verenigd Koninkrijk stevige klappen gaat krijgen. Maar ook dat van de EU, en helaas ook van mijn land. Voor nu: snel door naar de tweede onderhandelingsfase. Beslist géén vechtscheiding maken, maar goede en redelijke afspraken. Ook na 2019 moeten we verder leven en werken met elkaar. We moeten het politieke en economische gat dat door dit vertrek ontstaat, zo klein als mogelijk houden. Dat is én in het belang van het VK, én in het belang van de EU. Tenslotte: in 2016 stemden miljoenen Britten voor de Brexit. Die uitslag is niet alleen te wijten aan de tabloids of UKIP. Er ligt een sentiment onder dat we ook in mijn land zien. Deze week bleek uit een gerenommeerd rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau, dat de steun voor de EU in Nederland is gedaald van 75% naar 58%. Dit alles schreeuwt om bezinning, nìet om de vlucht naar voren voor méér EU!!

Toch akkoord over Noordzee Meerjaren beheersplan visserij

Donderdagmiddag 7 december jl. startte om 16u de vierde en laatste onderhandeling over het Noordzee Meerjaren beheersplan visserij tussen het Europees Parlement, Raad en de EU Commissie (de zogenoemde Triloog). Dit plan vormt, samen met de vast te stellen visserijquota, het wettelijke kader voor de demersale Noordzeevisserij in de komende jaren. In het beheersplan worden talloze afspraken gemaakt over de wijze waarop en hoe deze visserij duurzaam en rendabel kan worden gedaan. Het plan voor de Noordzee is extra gecompliceerd vanwege de vele vissoorten in de Noordzee: een sterk gemengde visserij die in deze vorm verder nergens in de EU voor komt.

Het was een buitengewoon pittige en een uitzonderlijk langdurige onderhandeling. Na een marathon van bijna 12 uur continu vergaderen bereikten we in de morgen van de 8e december een eindresultaat. Van Dalen: “Ik ben trots en dankbaar over het onderhandelingsresultaat. Er is een goede balans gevonden tussen rendabel én duurzaam vissen. Ook is de besluitvorming nu meer in handen gekomen van regionale visserijorganisaties: ietsje minder Brusselse bemoeienis en, binnen de nieuwe wettelijke kaders, iets meer ruimte voor visserijbeleid regionaal geregeld per zeegebied”.

"Wat levert zo’n reis naar Pakistan op?"

"Wat levert nu zo’n reis naar Pakistan op?", zo vroeg iemand aan Peter van Dalen, na onze reis afgelopen november naar Pakistan. In de eerste plaats hebben we onder andere van meerdere Pakistaanse christenen, de man van Asia Bibi, haar advocaat en de leden van de Mensenrechten commissie van de Punjab-provincie duidelijk te horen gekregen: blijf naar ons toekomen! Dan zien de regering en de mensen ( via de media) hier dat jullie aan ons denken, voor ons opkomen. ‘We hebben jullie steun en inzet hard nodig, want hier in Pakistan moet nog veel veranderen’, zo zei iemand tegen ons in Lahore. Voorts vroeg de aartsbisschop van Lahore, Sebastian Shaw, ons met nadruk ook om gebed voor Pakistan. ‘Mede door de aandacht vanuit de EU zijn allerlei zaken hier stukje bij beetje aan het veranderen. Maar het kan en moet meer en beter en sneller. Jullie gebed is dagelijks nodig’, zo zei hij. Op de foto staat Peter van Dalen met de echtgenoot en dochters van Asia Bibi.

 "Rentmeester over de schepping”

In Straatsburg heeft Peter van Dalen onlangs de volgende mening gegeven over  het rapport van Bas Eickhout over uitstoot van vieze stoffen, met name in de transportsector: “Een rentmeester krijgt het beheer over iets en moet die taak waardevol en toekomstbestendig uitoefenen. Voor mij is de mens rentmeester over deze schepping. Die verantwoordelijkheid vraagt ons uitstoot van vieze stoffen tegen te gaan, ook in de transportsector.  In het rapport Eickhout staat dit goed beschreven. Ik noem drie punten: twee sterke punten, en één minder sterk punt.

1.    Het luchtverkeer is een zeer vervuilende modaliteit. De oproep om belasting te heffen op kerosine en vliegtickets is dan ook terecht. Een schonere wereld vraagt om een eerlijke prijs voor vervoer per vliegtuig.

2.    Ook het vrachtverkeer moet de omslag maken naar schoon en duurzaam. Maar geef innovatie vanuit de sector dan wel de ruimte. Terecht vraagt het rapport in paragraaf 93 om ruime toelating van de schone eco-combi vrachtwagen! In zo´n grote vrachtwagen gaan meer goederen mee: dat bespaart vele kilometers die anders worden gereden door meerdere kleinere trucks.

3.    Een kritische noot tot slot: de spoorparagraaf in het voorstel is me te ideologisch. De vele miljoenen voor modal shift naar het spoor hebben geen resultaat: het aandeel spoor stijgt niet. Niet meer geld of ambitieuze voorstellen zijn nodig, maar bezinning, hoe die gewenste shift wél kan. Bijvoorbeeld door intensieve samenwerking tussen binnenvaart en wegvervoer.

Eickhout´s rapport geeft goede kaders aan voor waardevol rentmeesterschap in de transportsector.”

Bezoek Landelijk Bestuur ChristenUnie aan Brussel

Op 6 december j.l. heeft het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie een bezoek gebracht aan de Eurofractie in het Europees Parlement. Het (bijna) voltallige bestuur en enkele medewerkers van het Partijbureau hebben kennis gemaakt met collega-Europarlementariërs van Peter van Dalen in de ECR-fractie. Ook waren de Nederlandse ChristenUnie-leden van het Comité van de Regio’s, Rob Jonkman en Tjisse Stelpstra, aanwezig. Er is een reeks van gesprekken gevoerd met onder andere Poolse MEP's, met Jan Figel (de speciale EU-gezant op het gebied van godsdienstvrijdheid), met de ECPM en met medewerkers van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging. We kijken terug op een geslaagd bezoek. Voorzitter Piet Adema was al eerder naar Brussel gekomen, om deel te nemen aan het Europese Gebedsontbijt in de ochtend van 6 december. Op de foto staat hij met Peter van Dalen en enkele (christelijke) politici uit Pakistan die ook naar het gebedsontbijt waren gekomen.

 

Op de andere foto staat de rest van de bezoekers met Peter van Dalen en enkele fractiecollega’s van de ECR.

 

Team Eurofractie van 1-1-2018

Vanaf 1 januari gaat Claire Gilder, onder meer ter vervanging van Lambert Pasterkamp, fulltime werken voor de Eurofractie. Claire heeft de Britse nationaliteit, woont in Brussel en is ook hard bezig in haar vrije tijd om de Nederlandse taal machtig te worden. Ze had zich graag voorgesteld in het Nederland, maar dat is nu nog te vroeg. Daarom deze introductie in het Engels:

“Hello there! I am Claire. I am 28 years old, and I hail from London, UK, but now I work as part of the Eurofractie team in the European Parliament. I completed my Law degree at King's College London and I am currently finishing my Masters in International and European Law at the Institute of European Studies at the VUB in Brussels (just need to get the pesky thesis finished!). Until recently, I focused on Peter's work concerning religious freedom as one half of the secretariat of the Intergroup on freedom of religion or belief and religious tolerance. As of January I will be responsible for following the Transport, Employment, Juri and Economy Committees.  Prior to working for the Intergroup, I was a research and advocacy associate at Christian Solidarity Worldwide (CSW), an NGO focused on protecting freedom of religion or belief for people of all faiths or none.  Before I moved to Brussels, I worked for a charity in London that concentrated on young people and social inclusion. I also volunteered in Zambia, with Restless Development, a youth-led development charity, where I lived and work in a village called Chalata, as an english teacher and a helper at the community clinic. I am a lover of languages, ik spreek Engels, Frans en een beetje Nederlands. In my spare time, Ik kook graag (feeding people is a passion of mine!) en ik maak graag aardewerk!”

Hierbij ook een foto van het nieuwe team per 1 januari 2018, gemaakt bij de kerstboom in het EP in Brussel:

Volg de Eurofractie/Peter van Dalen via de (sociale) media:

Volgt u ons op Facebook, op Twitter, op ? Dat is de moeite waard, vooral ook omdat er allerlei filmpjes op worden gezet over ons werk:  

www.eurofractie.nl  en  www.petervandalen.eu

www.facebook.com/PetervDalen  en twitter.com/petervdalen

www.youtube.com : Zoek op Peter van Dalen

Wij bij u, u bij ons?! Wij brengen graag een bezoek aan onze achterban en anderen in Nederland. Als u vindt dat Europarlementariër Peter van Dalen zelf op bezoek moet komen, om te horen over de uitdagingen van uw bedrijf, regio of woonplaats, stuur een email aan:

peter.vandalen-office@ep.europa.eu

Wist u dat u alle debatbijdragen van mij kunt terugkijken? Klik hier .

Wilt u met een groep een bezoek brengen aan het Europees Parlement in Brussel of Straatsburg? Klik hier voor een wijziging naar onze website wat de mogelijkheden zijn.

 

Meldt u aan voor de nieuwsbrief:

Meldt u aan voor de nieuwsbrief: