Financiële verantwoording

EP-AOV over 2016

Accountantskantoor Van Ree heeft over het jaar 2016 de besteding van mijn algemene onkosten gecontroleerd. Dit ter voortzetting van de reeds in 2009 begonnen controles.

Een Europarlementariër is niet verplicht over de besteding van de algemene onkostenvergoeding (AOV) verantwoording af te leggen.

Voor mij is die vrijwilligheid niet te begrijpen: het gaat immers om veel geld, belastinggeld. Bij diverse EU-budgetbehandelingen in de afgelopen jaren heb ik getracht dit met amendementen te veranderen. Dat lukte helaas niet.

Wellicht komt er in de komende jaren toch een dergelijk verplicht systeem: EP voorzitter Tajani heeft onlangs aangegeven, dat beslist te wensen.

Over het jaar 2016 bedroegen de inkomsten vanuit genoemde vergoeding 51.840 euro. De uitgaven bedroegen 52.565 euro. Daarmee is deze situatie vrijwel gelijk aan die van het boekjaar 2015. Het verschil van 725 euro zal worden verrekend over het jaar 2017.

Het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie heeft op 13 september 2016 deze controle besproken en er met instemming kennis van genomen.